Częstochowa,Poland
whatsapp

Jaką rolę pełni skrzynia biegów?

Gearbox24.com

Jaką rolę pełni skrzynia biegów?

Prędkość obrotowa pojazdu zostaje utrzymana na optymalnym poziomie dzięki działaniu skrzyni biegów, która przenosi napęd. Prędkość obrotowa zależna jest od obciążenia silnika w danym momencie oraz od prędkości jazdy. Drugie zadanie, jakie pełni skrzynia biegów, to zmiana kierunku przekazywania napędu.

Czas żywotności skrzyni biegów uzależniony jest od jakości wchodzących w jej skład kół zębatych i łożysk tocznych stożkowych lub wałeczkowych. Synchronizatory oraz koła o zębach skośnych przyczyniają się do wzrostu żywotności konstrukcji skrzyni biegów.

Aktualnie wysiłki producentów skupiają się na zmniejszeniu masy skrzyni biegów. Parametry pojazdu uzależnione są między innymi właśnie od masy skrzyni biegów. Skrzynia biegów powinna się odznaczać cichobieżnością oraz komfortem użytkowania, a zalety te uzyskuje się za sprawą synchronizatorów.

Należy unikać przegrzania skrzyni biegów. Są zarówno zwolennicy, jak też przeciwnicy wymiany oleju smarującego w skrzyni biegów. Samochody o większym gabarycie posiadają osobną chłodnicę, która schładza skrzynię biegów.

Skrzynia biegów pełni rolę przekształcenia i przeniesienia momentu obrotowego w celu doprowadzenia do obrotu kół. Jej zadanie to również wrzucanie biegu wstecznego. Obrót kół następuje w wyniku przekształcenia i przeniesienia momentu obrotowego za sprawą skrzyni biegów.

W skład manualnej skrzyni biegów wchodzą wały i koła zębate. Odznaczają się one różną ilością zębów. Za sprawą odpowiednich synchronizatorów następuje wrzucanie poszczególnych biegów.

Manualne skrzynie biegów stosunkowo rzadko ulegają awarii, a koszty ich eksploatacji są niskie. W skrzyni manualnej znajdują się wałki następujących rodzajów: sprzęgłowy, główny oraz pośredni. Koło zębate, znajdujące się na wałku sprzęgłowym, przenosi napęd na koło zębate wałka pośredniego. Na wałku głównym i pośrednim znajdują się pary kół, przyporządkowane poszczególnym biegom.

Sprzęgła cierno-zębate, czyli synchronizatory odpowiadają za sprzęgnięcie ze sobą odpowiednich par kół zębatych. Podczas włączania poszczególnych biegów pozostałe koła zębate rozłączają się.

W czasie użytkowania skrzyni biegów należy unikać redukcji biegów, ponieważ skutkuje to odcięciem zapłonu. Z kolei odcięcie zapłonu doprowadza na przykład do osiągnięcia wysokich obrotów silnika.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: